AgroBio Opava, s.r.o.

Ortiva

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Fungicidní přípravek k ochraně zeleniny proti houbovým chorobám.


Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l


Jak účinkuje?

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty), má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti původcům důležitých chorob ze skupin  a.Oomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

rajčata (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová)

paprika (hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky)

okurka  (padlí okurky, plíseň okurková)

okrasné rostliny (listové skvrnitosti, padlí, rzi)

borovice (sypavky rodu Lophodermium)

a další plodiny


Jak jej použít?

postřikem rostliny

postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

  • 57.00 Kč