AGRO CS a.s.

AGRO Kumulus WG 3x15 g

AGRO Kumulus WG je velmi účinný kontaktní fungicid na ochranu proti padlí a americkému padlí na okrasných rostlinách, jabloni, jahodníku, angreštu, révě, rybízu, rajčatech, tykvovité zelenině apod. Dále je jeho použití vhodné proti hálčivci na peckovinách. Svými vedlejšími akaricidními účinky omezuje výskyt svilušek.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

účinná látka: síra

ochranná lhůta: 3 dny

3 x 15 g přípravku stačí k přípravě cca 2,3 – 22,5 l aplikační kapaliny

aplikace v měsících: 4,5,6,7,8

FUNGICID
je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.

  • 30.00 Kč