AGRO CS a.s.

AGRO Sviluška STOP 2 x 2 g

AGRO Sviluška STOP je dlouhodobě působící kontaktní přípravek s hloubkovým účinkem proti sviluškám. Přípravek Nissorun 10 WP účinně působí na vajíčka, larvy a nymfy a dospělce sterilizuje. Dlouhodobě účinkuje na svilušky na jádrovinách, peckovinách, révě, okrasných rostlinách a dřevinách apod. Správným používáním tohoto přípravku zabráníme působení nežádoucího hmyzu na rostlinách.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

přípravek: Nissorun 10 WP

dlouhodobé působení (50 – 70 dní) - na vajíčka, larvy a nymfy

ochranná lhůta: 1 - 42 dní dle typu rostliny

snadná příprava aplikační kapaliny – vodorozpustné sáčky

aplikace v měsících: 6,7,8,9

  • 50.00 Kč