AGRO CS a.s.

AGRO Karate Zeon technologií 5 CS 5x1,5 ml

AGRO Karate se Zeon technologií 5 CS je účinný insekticid, který rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykový a požerový jed s repelentním účinkem. Má velice široké spektrum účinnosti (mandelinka na bramborách a rajčatech; květopas na jahodách a jabloních; mšice na hrachu, paprikách; molice na okurkách a rajčatech; bělásek na brukvovité zelenině; obaleč na jabloních a broskvoních atd.).
H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

účinná látka: lambda-cyhalothrin

dobře působí i při nízkých teplotách

není odolný vůči mrazu

dlouhodobý reziduální (zbytkový) účinek

TIP: ošetřujte před květem!!!

ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny

dávkování: 5 ml přípravku stačí k přípravě cca 100 l aplikační kapaliny

součásti balení je odměrka

aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

Tento produkt dodáváme v balení různých objemů.
INSEKTICID
je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.

  • 47.00 Kč